Przejdź do treści

Bieszczady – najczystszy zakątek Polski i Europy środkowej, leżący w paśmie malowniczych Karpat, z charakterystycznymi trawiastymi połoninami i pięknym bukowym lasem. Żyje tu cała masa chronionych zwierząt; m.in. rysie, wilki, bobry, borsuki, niedźwiedzie, żbiki, orły bieliki czy puchacze, a także zwierzyna łowna: jeleń karpacki, sarny, dziki, lisy czy zające. Flora Bieszczadów liczy około 940 gatunków, z czego blisko 170 to gatunki górskie (33 alpejskie i 43 subalpejskie).

Powołany przez UNESCO w 1992 roku Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie" (MRB “KW") objął obszary przygraniczne Polski i Słowacji. W Polsce w jego skład weszły: Bieszczadzki Park Narodowy - o pow. 27 065.12 ha, Park Krajobrazowy Doliny Sanu - o pow. ok. 36 000 ha i Park Krajobrazowy Ciśniańsko - Wetliński - o pow. ok. 46 000 ha, a po stronie słowackiej status rezerwatu biosfery uzyskał Chroniony Krajobrazowy Obszar “Wschodnie Karpaty" o pow. ok. 40 000 ha.

Piesze wędrówki po terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego można w doskonały sposób połączyć z poznawaniem występujących tu roślin i zwierząt. W odkrywaniu tajemnic bieszczadzkiej przyrody pomogą nam istniejące już na terenie Parku ścieżki przyrodnicze i przyrodniczo-historyczne. Obecnie istnieje już 6 takich ścieżek, które w większości biegną wzdłuż znakowanych szlaków turystycznych lub w ich pobliżu. Dodatkowe informacje oraz regulamin BPN znajdują się na stronie: http://www.bdpn.pl/

Część obszaru Gminy Cisna wchodzi w skład Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a reszta znajduje się w granicach Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Część południowo- wschodnia niemal w całości pokryta jest lasami, pozwala turyście poczuć smak bieszczadzkiej przygody, odetchnąć pełną piersią czystym i świeżym powietrzem, pełnym zapachu żywicy i kwiecia. W tym rejonie Polski przyroda odkrywa swe niepowtarzalne uroki o każdej porze roku. Na pieszych i rowerowych szlakach spotkasz unikalną roślinność czy chronione zwierzę, posłuchasz śpiewu słowika czy świerszcza, wypijesz łyk krystalicznej wody z górskiego potoku i zerwiesz dojrzałą poziomkę lub dorodnego prawdziwka. Tu nacieszysz oczy pięknem krajobrazu i spotkasz ludzi radosnych i życzliwych każdemu. Gdy przyjedziesz raz, będziesz wracał tu zawsze, by w bieszczadzkiej głuszy, naładować wyczerpane codziennym życiem – baterie.

Na naszym terenie znajdują się ponadto:

 • Szlak Konfederatów Barskich – Roztoki Górne → Okrąglik
 • Wieża widokowa – Przełęcz Przysłup (Szczerbanówka)
 • Ścieżka przyrodnicza – Solinka → Udawa
 • Stacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, historyczna izba pamięci – Majdan
 • Leśny Zwierzyniec  - Liszna
 • Muzeum Starych Samochodów (Siekierezada) – Cisna
 • Pracownia i galeria ikon „Veraikon” – Cisna
 • Dymarka wzór XIX w. ( czasy Fredrowskie) – Cisna
 • Obelisk upamiętniający katastrofę śmigłowca 1991r. – Cisna (przy czerwonym szlaku na Okrąglik)
 • Ścieżka historyczno – dydaktyczna „Nad Sztolnią” z wieżą widokową na Jelenim Skoku – Cisna
 • Pomnik historyczny na wzgórzu Betlejemka – Cisna
 • Trasa rowerowa „Singletrack” – Cisna → Habkowce
 • Rezerwat przyrodniczy „Sine Wiry” – Polanki
 • Ścieżka przyrodnicza oraz cerkiew p.w. św. Paraskewii w Łopience
 • Wieża widokowa na szczycie Korbania – początek szlaku przy cerkwi w Łopience
 • Ścieżka historyczna „Bieszczady Odnalezione” – Kalnica
 • Rezerwat przyrodniczy „Olszyna Łęgowa” – Kalnica
 • Wiata rekreacyjna, oczko wodne – Smerek → Wietnam
 • Wodospad „Siklawa” – Stare Sioło → Wetlina
 • Narciarskie trasy biegowe i wędrowne – Wetlina
 • Pomnik Jerzego Harasymowicza – Przełęcz Wyżna
 • Nagrobek księcia Giedroyća – Żubracze
 • Nagrobek zarządcy majątku Fredrów – Antoniego Kwiecieńskiego – cmentarz Cisna
 • Pomnik przyrody (jesion wyniosły) – Wetlina
 • Trójstyk Granic (słowacka, polska, ukraińska) - Kremenaros
 • Ciśniańsko - Wetliński Park Krajobrazowy
 • Ścieżka przyrodniczo - historyczna "Dziki Hon"
 • Ścieżka przyrodnicza "STARY MAJDAN"
 • Cmentarz z I Wojny Światowej - Cisna