Przejdź do treści

Cisna - dawniej Czyasna, datuje swoje założenie w XVI w. Najwcześniejsze ślady pobytu człowieka na tym terenie pochodzą z czasów rzymskich, czego dowodem są dwie monety cesarza Hadriana znalezione w okolicy. Położona na starym trakcie solnym, wiodącym na Słowację przez przełęcz nad Roztokami, lokowana na prawie wołoskim, stanowiła własność Balów z Hoczwi.
Była w posiadaniu wielu właścicieli, aż w wieku XIX trafiła w ręce rodziny Fredrów, stąd też jej sentymentalny związek z Aleksandrem Fredro. Ojciec Aleksandra – Jacek - zbudował tutaj hutę żelaza wraz z odlewnią i kuźnią , wykorzystując miejscowe złoża rudy.
Huta ta działała do poł. XIX w. i produkowała: krzyże nagrobne, ogrodzenia, piece żelazne, moździerze aptekarskie i narzędzia.W ostatnich latach XIX w., do miejsca położonego o 2 km na zachód od centrum Cisnej, doprowadzono kolejkę wąskotorową z Nowego Łupkowa. Powstała tam wielka przeładownia drewna, od której wzięła swoją nazwę sąsiednia miejscowość – Majdan.
Obecnie w tym miejscu, znajduje się stacja Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej.

Od połowy lat 50. XX w. do Cisnej zaczęła napływać ludność z innych regionów Polski,
w poszukiwaniu miejsc na osiedlenie i pracy w lasach. W latach 60 - tych gmina ożyła turystycznie, wybudowano pierwsze schroniska i ośrodki wczasowe. Cisna już końcem lat 70- tych została na nowo odkryta ze względu na wyjątkowo malownicze położenie. Ta przepiękna kotlina posiada swój lokalny mikroklimat, stwarzający fantastyczne warunki dla wypoczynku oraz uprawiania turystyki letniej i zimowej.

Miejscowość Cisna położona jest na wysokości 549 m n.p.m. na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Usytuowana w dolinie rzeki Solinki tworzy malowniczą kotlinę. Przez Cisną przebiega czerwony szlak turystyczny, zwany Głównym Szlakiem Beskidzkim. Ze wszystkich stron otaczają ją wysokie szczyty - góry ciśniańskie. Od południa to Rożki 935 m n.p.m., masyw Jasła 1158 m n.p.m., od wschodu grzbiet Ryczywołu 728 m n.p.m., od północy Horb 710 m n.p.m., Łopiennik 1069 m n.p.m. i Łopieninka 978 m n.p.m. Od strony płn.-zachodniej rozciąga się góra Hon 820 m n.p.m. zwana Nowy Gruń, od której podnosi się masyw Wysokiego Działu, stanowiący dawną granicę etniczną między Łemkami a Bojkami z niedalekim Wołosaniem 1071m n.p.m.


 

 • Piesze szlaki turystyczne:

  - czerwony: Cisna – Smerek (przez Jasło 1153 m n.p.m., Okrąglik 1101m n.p.m.,
  Fereczatą 1102 m n.p.m)

  - czerwony: Cisna – Komańcza (przez Wołosań 1071 m n.p.m., Jaworne 992 m n.p.m., Chryszczatą 997 m n.p.m)

 • Ścieżki:
  - Ścieżka przyrodniczo – historyczna "Dziki Hon".
  Idealna trasa na spacer wokół Cisnej. Prowadzi grzbietem górskim nieopodal szczytu Hon i pozwala poznać przyrodnicze i historyczne walory tej części Bieszczadów. Leśna trasa świetnie nadaje się także na rodzinny spacer. Cała trasa, licząca 1,7 kilometra, przebiega przez teren leśnictwa Habkowce. Zaczyna się przy szlaku czerwonym powyżej schroniska "Bacówka Pod Honem", następnie biegnie granią poniżej góry Hon (820 m. n.pm.) i schodzi w kierunku Cisnej na cmentarz z I wojny światowej, jak również do Ośrodka Wypoczynkowego "Perełka". Nie jest bardzo wymagająca, więc na spacer nią mogą wybrać się także rodziny z dziećmi – wskazany jest jednak strój odpowiedni do wyjścia w góry. Przejście całej trasy trwa około godziny.

  Ścieżka przyrodnicza "STARY MAJDAN" wiodącej z parkingu w Habkowcach (ok. 1 km od Cisnej) na Łopiennik.

 • Ścieżki rowerowe:

  - Cisna – Cisna (przez Dołżycę, Buk, Sine Wiry, Kalnicę, Strzebowiska,

  Przysłup, Krzywe, Dołżycę)

  - Cisna – Cisna (przez Majdan, Roztoki Grn., Solinkę, Żubracze, Majdan)

  - Cisna – Komańcza : Karpacki Szlak Rowerowy

  - singletrack „Pod Honem”

   

  - Cisna – Smerek (Wietnam)

 • Dawny cmentarz przycerkiewny z jednym z najstarszych datowanych w Bieszczadach nagrobków- zarządcy majątku Fredrów Antoniego Kwiecieńskiego z 1942 r.
   

 • Kościół parafialny zbudowany w 1914 roku.

 • Pomnik historyczny na wzgórzu Betlejemka

 • Ścieżka historyczno - dydaktyczna „Nad Sztolnią” z wieżą widokową na Jelenim Skoku

 • Ścieżka przyrodnicza „Jeleni Skok”

 • Obelisk upamiętniający katastrofę śmigłowca z 1991r. (przy czerwonym szlaku na Okrąglik)

 • Garaż „Siekierezady”

 • Pracownia i galeria ikon „Veraikon”

 • Muzeum historyczne i dymarka (wzór z czasów Fredrowskich)

 • Kamień papieski

 • Cmentarz z I wojny światowej

 • Galeria rękodzieła „Czarny Kot”

 • Galeria rękodzieła „Krywula”

 • Pomnik im. Aleksandra Fredry

 • Zakapiorska kapliczka pamięci

 • Obiekt rekreacyjno – edukacyjny „Zielona Klasa”

 • Place zabaw

mapa Cisna