Fundacja Tylko Bieszczady wydała kolejny numer gazety o Cisnej !

Zakładki podstawowe

Fundacja Tylko Bieszczady wydała kolejny numer gazety o Cisnej w której przedstawia m.in.:
- historię i aktualności wynikające z ustawy o zakazie propagowania komunizmu a dot. pomnika obrońców Cisnej umieszczonego na wzgórzu Betlejemka
- Orły Historii informują o szańcu konfederacji w okolicach Roztok Górnych
-A. Domka informuje o Ciśniańskim Dukacie i przypomina zapomnianą legendę o nim
- GOPR przedstawia 10 przykazań zachowania się w górach
Gazeta też zawiera wiele zdjęć w tym zdjęcie nieistniejącej cerkwi w Dołżycy udostępnione przez rodzinę Ławrowskich.
Gazetę bezpłatnie można pobrać w GCKiE w Cisnej oraz w siedzibie Fundacji (TRAMP)

Galeria: