Kolejka Bieszczadzka

Zakładki podstawowe

 

Pośród lesistych grzbietów górskich wije się torowisko kolejki leśnej.

Historia jej sięga lat 1890-1895, kiedy wybudowano ją z inicjatywy kilku firm z Budapesztu oraz Wiednia - eksploatujących wtedy bieszczadzkie lasy i posiadających na tym terenie tartaki.

W ówczesnym czasie kolejka ta spełniała doniosłą rolę, gdyż umożliwiała wykorzystanie bogactwa tych stron jakim było i jest drewno, a także stanowiła miejsce pracy dla miejscowej ludności i wnosiła postęp cywilizacyjny na te zaniedbane, trudno dostępne obszary.

Dramatyczne przemiany i zniszczenia wojen światowych nie ominęły kolejki leśnej. Zdewastowaną częściowo w II wojnie światowej kolejkę odbudowano w latach 1954-1964 głównie z myślą o zwózce drewna z okolic Górnej Solinki, Wetliny, Smereku, Cisnej, Smolnika i innych miejscowości do stacji PKP w Łupkowie i kombinatu drzewnego w Rzepedzi. Prócz podstawowej funkcji jakim był transport drewna, kolejka była środkiem lokomocji dla pracowników leśnych oraz mieszkańców okolicznych wiosek co przy braku dróg bitych w okresie powojennym było jedyną możliwością kontaktu ze światem. Przewóz pasażerów odbywał się poprzez doczepianie pojedynczych wagoników osobowych od składu z przewożonym drewnem.

W latach 60-tych rozbudowano sieć dróg asfaltowych czemu towarzyszył żywiołowy rozwój komunikacji samochodowej stwarzającej możliwości swobodnego podróżowania. Spowodowało to napływ turystów w Bieszczady. W czasie swych wędrówek turyści odkryli uroki podróżowania "ciuchcią bieszczadzką".

Dziś, ze względu na niskie kosztu transportu samochodowego zaniechano wożenia drewna kolejką.

Kolejka kursuje regularnie o okresie maj-wrzesień na trasie: Majdan - Przysłup, Majdan - Balnica oraz realizuje przejazdy na zamówienie. Szczegółowe informacje, rozkłady jazdy i cennik na stronie www.kolejka.bieszczady.pl

 

Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej

Szczegółowych informacji udziela:

Biuro Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej w Cisnej-Majdanie

38-607 Cisna

tel./fax 013 468 63 35

www.kolejka.bieszczady.pl