KONKURS – POMNIK

Zakładki podstawowe

Konkurs – Konsultacje – Fundacja Tylko Bieszczady 

    Dla upamiętnienia poległych w obronie swojego domu i domów swoich bliskich, Urząd Gminy Cisna i Fundacja Tylko Bieszczady ogłasza konkurs na nową tablicę na pomniku znajdującym się na wzgórzu Betlejemka w Cisnej. Celem konkursu jest opracowanie treści i projektu graficznego nowej tablicy upamiętniającej w godnej formie obrońców Cisnej z lat 1944-1947 o treści odpowiadającej faktom historycznym.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 04 kwietnia 2017 roku.

Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu na stronie Fundacji Tylko Bieszczady http://www.tylkobieszczady.pl/konkurs-pomnik/

Sekretarz Komisji Konkursowej

mgr inż. Paweł Wierzbicki

Galeria: