Przejdź do treści

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady zaprasza na szkolenie przeznaczone dla beneficjentów ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu pozyskiwania środków oraz wypełniania wniosków w ramach działania: Małe projekty. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Termin spotkania: dziś (środa) 19 lutego 2014 r., godz. 16.30, GCKiE w Cisnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w szkoleniach.