Przejdź do treści
„Znikające obrazy Podkarpacia…?"

Galeria Przy Pętli w Gminnym Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej zaprasza w piątek 23. 07. 2021 o godz. 19.00 na wernisaż wystawy fotografii Mieleckiej Grupy Fotograficznej
 pt. „Znikające obrazy Podkarpacia…?"


„Znikające obrazy Podkarpacia…?" - są na podkarpaciu miejsca, ludzie
ze swoimi zawodami czy twórczością, rzeczy tworzące jego unikatowość…
Będące czymś wyjątkowym… Część tego wspaniałego dziedzictwa niestety
jest z każdym rokiem coraz mniej widoczna, część wręcz przeciwnie,
rozkwita pomimo swojej wydawało by się kruchej unikatowości…
Zapraszamy Państwa na fotograficzną wyprawę do miejsc, rzeczy, ludzi
i ich zawodów oraz pasji tworzących ten niepowtarzalny podkarpacki
klimat… Każda z prezentowanych fotografii to oddzielna historia,
niejednokrotnie bardzo długa… Każda wymaga przystanięcia, dłuższej
refleksji… każda może, ale nie musi być tytułowym „zanikającym obrazem
Podkarpacia"… Podkarpacia, które jako region geograficzny znacznie
wykracza poza granice województwa podkarpackiego, dlatego też swoje
poszukiwania podkarpackiej unikatowości rozszerzyliśmy nieznacznie,
obejmując nimi część Beskidu Niskiego wykraczającą poza
administracyjne granice województwa…Na wystawie swoje prace prezentują Agnieszka Piekarska i Łukasz
Gurdak. Wiele z prezentowanych na tej wystawie prac było
prezentowanych i nagradzanych na międzynarodowych salonach
fotograficznych m.in. w Rzeszowie, Nowym Jorku, Bardejowie, Jarosławiu.


Oprawa muzyczna: Marcin Skrzypczak (wokal, gitara)