Przejdź do treści
zdjęcie przedstawiające uczestników wydarzenia

Fotorelacja z koncertu zespołu ludowego "Łopienka" w ramach zrealizowanego grantu pn. „Zakup sprzętu na potrzeby realizacji zadań związanych z kultywowaniem tradycji regionu” mający na celu wzrost aktywności mieszkańców z terenu gminy Cisna poprzez udział w warsztatach rękodzieła, a tym samym wzrost zainteresowania sztuką ludową oraz osiągnięcie zdolności twórczych i manualnych współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020