Przejdź do treści
logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu z Wieloletniego Programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

W 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna uczestniczyła w Programie Biblioteki Narodowej Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, którego głównym celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zakup nowości wydawniczych oraz wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.
W ramach dofinansowania ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono 139 pozycji książkowych na kwotę 3000 złotych, w tym 62 woluminy z literatury dla dorosłych, 57 dla dzieci oraz 20 woluminy z literatury popularnonaukowej.
Program Biblioteki Narodowej umożliwia corocznie wzbogacenie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisnej o nowe publikacje książkowe, a co za tym idzie zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników naszej biblioteki.