Przejdź do treści
grafika przedstawiająca dzieci i napis "biblioteka"

Komunikat dla Czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Cisnej

Na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce od 7 maja 2020 roku następuje częściowe otwarcie biblioteki.

 

KSIĄŻKI ODBIERA I WYPOŻYCZA BIBLIOTEKARZ W PUNKCIE ZWROTU I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK!!!

Od dnia 7 maja 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Cisnej rozpoczyna częściową działalność. Wypożyczenia odbywać się będą w godz.: 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku. W trosce o czytelników i pracowników biblioteki wprowadzone zostały nowe procedury bezpiecznego zwrotu i wypożyczania książek. Na tym etapie uruchomione zostają wyłącznie wypożyczalnie. Jednak ze względu na sytuację epidemiologiczną wejście do pomieszczeń biblioteki będzie niemożliwe. Wolny dostęp do półek zostaje zawieszony do odwołania. Zwroty oraz wypożyczenia książek będą się odbywać przy wejściu do wypożyczalni w specjalnie wydzielonym do tego miejscu. Czytelnicy będą obsługiwani z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Zachęcamy do korzystania z zamówień telefonicznych, e-mailowych oraz online poprzez konto szukamksiążki.pl  https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/1083

 oraz www.cisna.pl z zakładki Biblioteka Publiczna katalog elektroniczny biblioteki

WYTYCZNE DLA CZYTELNIKÓW

Wypożyczenia będą odbywały się na następujących zasadach:

  • Na terenie obiektu wszyscy użytkownicy mają obowiązek prawidłowego założenia maseczki ochronnej. https://rcb.gov.pl/obowiazek-zaslaniania-nosa-i-ust/
  • Wszyscy użytkownicy przy wejściu do budynku GCKiE i punktu zwrotu oraz wypożyczeń książek zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
  • Książki odkładamy w miejsce wskazane przez bibliotekarza.
  • Przy stanowisku zwrotu książek jednorazowo obsługiwana będzie jedna osoba, pozostałe osoby czekają w kolejce jednak z zachowaniem odległości 2 m od pozostałych użytkowników.
  • Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.
  • Ulega zmianie ilość wypożyczanych jednorazowo książek: książki dla dorosłych 3 woluminy, książki dla dzieci i młodzieży 5 woluminów na okres 61 dni z możliwością dwukrotnego przedłużenia na okres 30 dni, przedłużenie jest możliwe jedynie przed upływem terminu zwrotu.

Najważniejsze informacje:

strona internetowa instytucji: www.cisna.pl nr telefonu: 13 4686465, 502053963 e-mail: biblioteka@cisna.pl

KATALOG KSIĄŻEK www.cisna.pl z zakładki Biblioteka Publiczna katalog elektroniczny biblioteki link do katalogu: https://szukamksiążki.pl/SkNewWeb/bstart/1083