Przejdź do treści
plakat z informacjami o konkursie

Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej ogłasza konkurs plastyczny. Zapraszamy

dzieci i młodzieży z gminy Cisna, w dwóch kategoriach wiekowych

- klasy 0-III

- klasy IV-VIII

 

Konkurs plastyczny pt. „Polska Niepodległa”

                       pod honorowym patronatem Wójta Gminy Cisna

 

Regulamin konkursu plastycznego „ Polska Niepodległa”

 

1. Konkurs organizowany jest w związku z 102 rocznicą odzyskania przez Polskę NIEPODLEGŁOŚCI, którą świętować będziemy 11 listopada 2020 roku.

2. Cel konkursu:

- pielęgnowanie tradycji narodowych

- rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, dumy z bycia Polakiem

- podkreślenie znaczenia takich wartości jak: wolność, niepodległość, patriotyzm

- rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej

3. Organizator konkursu: Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, 38-607 Cisna 23,
    tel. 134686465

4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z gminy Cisna, w dwóch kategoriach wiekowych

- klasy 0-III

- klasy IV-VIII

5. Dopuszczalna dowolna technika wykonywania pracy: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż... Format pracy minimum A3. Praca musi być wykonana przez uczestnika samodzielnie.

6. Prace na odwrocie powinny zawierać: imię, nazwisko uczestnika, klasa, numer kontaktowy do rodzica. Do pracy powinna być przypięta karta zgłoszenia.

7. Termin dostarczania prac konkursowych upływa 9 listopada 2020 r o godz. 12.00.

8. Prace rodzic może dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres GCKiE.

9. Komisja wybierze i nagrodzi  po 3 prace z każdej kategorii wiekowej. Komisja zostanie powołana przez organizatora konkursu.

Komisja w ocenie prac konkursowych weźmie pod uwagę:

- zgodność z tematem konkursu

- jakość i estetykę wykonania pracy

- oryginalność i poziom warsztatu plastycznego

-samodzielność wykonania

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej GCKiE www.cisna.pl oraz na fanpage’u GCKiE  www.facebook.com/gckie.cisna . Podczas wręczania nagród zostaną wykonane, a następnie opublikowane zdjęcia zwycięzców (jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli na osobisty kontakt ze zwycięzcami).

11. Uczestnicy konkursu poprzez udział w konkursie jednocześnie akceptują regulamin konkursu oraz wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz swoich dzieci na portalu społecznościowym Facebook (zgodnie z jego polityką) oraz na stronie internetowej www.cisna.pl . Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie.

12. Organizator nie zwraca prac. Prace finałowe będą eksponowane na wystawie w GCKiE, na stronie internetowej oraz Facebooku.