Przejdź do treści
plakat z informacjami o spektaklu

GCKiE w Cisnej zaprasza 17 – V – 2017 r. o godz. 13.00  dzieci i młodzież na spektakl „Cyberpułapka”

Spektakl edukacyjno–profilaktyczny poruszający problemy cyberprzemocy i uzależnienia od telefonów komórkowych. Bohaterowie spektaklu przedstawiają sytuacje, w których młodzi ludzie stają się są ofiarami przemocy wynikającej z niewłaściwego korzystania z poczty elektronicznej, facebooka, zawieranie znajomości przez internet,  „zabawy telefonem”.   
Spektakl jest przestrogą dla sprawców i wskazówką dla ofiar cyberprzemocy.