Przejdź do treści
warsztaty Łopienka

Etnowarsztaty w Łopience – warsztaty kamieniarskie

Towarzystwo Karpackie zaprasza osoby pełnoletnie na warsztaty kamieniarskie pt „Dawna sztuka budowania bez zaprawy”

W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z :
- rodzajami surowców kamiennych występujących w Bieszczadach
- tradycyjnymi sposobami pozyskiwania kamieni
- podstawowymi zasadami obróbki-podziału różnych rodzajów  kamieni
- przykładami  zachowanych w Łopience  różnych reliktów kamiennych dawnej sztuki kamieniarskiej
- zasadami łączenia kamieni w wątku kamiennym
oraz wykonają pod nadzorem instruktora  fragment kamiennego muru bez zaprawy.

Warsztaty będą trwały 6 godzin i odbywać się będą w dniach 28- 30 czerwca  w godzinach 9.00-15.00
W jednym warsztacie może uczestniczyć maksymalnie  5-7 osób.

Wszelkie informacje na ten temat zamieszczone są na stronie www.karpaccy.pl a dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Zbigniew Kaszuba adres: z.kaszuba2@poczta.fm  . 

Na warsztaty  należy zapisać się wysyłając swój akces na adres: z.kaszuba2@poczta.fm  . 
Zapisy trwać będą do 26 czerwca.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, a o zakwalifikowaniu się będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Preferowane będą osoby z województwa podkarpackiego.

Uczestnicy warsztatów dojeżdżają do Łopienki we własnym  zakresie i są zobowiązani  posiadać odzież roboczą i pełne kryte obuwie skórzane. Organizator zapewnia rękawice robocze.
Spotykamy się przy cerkwi w Łopience.

Ponieważ warsztaty są plenerowe w przypadku przewidywanych opadów termin warsztatów może ulec przesunięciu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo. 

 

Usunięto obraz.

Data wydarzenia
-