Przejdź do treści
Zajęcia czytelnicze dla dzieci

Książki towarzyszą nam od najmłodszych lat. Dzięki nim przeżywamy niezapomniane historie, odkrywamy tajemnice, zgłębiamy wiedzę, poznajemy piękno kultury i języka. Książka jest drogą do poznania otaczającego nas świata.

Od 24 września rozpoczynamy cykl zajęć czytelniczych dla dzieci.

W ramach spotkań odbywać się będą zajęcia literackie połączone z aktywnością plastyczną oraz z zabawami integracyjnymi, których celem jest:
- rozwijanie zamiłowań czytelniczych
- wyrabianie nawyków czytania
- wdrażanie do samodzielnej pracy z książką
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- wyrabianie wśród dzieci poczucia odpowiedzialności za powierzone im zadania