Przejdź do treści
Zapraszamy do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA

Gminna Biblioteka Publiczna w Cisnej dołączyła do bibliotek należących do systemu ACADEMICA. Zapraszamy do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA, która oferuje dostęp do pełnych tekstów ze zbiorów Biblioteki Narodowej.

ACADEMICA to serwis udostępniający zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.

Academica rejestruje i udostępnia książki, czasopisma, zeszyty naukowe uczelni wyższych, recenzje, artykuły, pocztówki, fotografie, mapy i atlasy. Najnowsze wydania podręczników akademickich, numery fachowych czasopism specjalistycznych, a także teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne w różnych językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, jidysz, hiszpańskim, rosyjskim i wielu innych.

Ogólne zasady korzystania z systemu Academica w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cisnej:

  • Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie na wydzielonym terminalu

  • Bezpłatnej rejestracji czytelników dokonuje bibliotekarz

  • Rejestracja użytkownika w systemie wiąże się ze złożeniem podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica (do pobrania poniżej) : Academica – oświadczenie użytkownika http://www.biblioteka.kolbuszowa.pl/images/pdf/academica_oswiadczenie_uzytkownika.pdf

  • Po złożeniu oświadczenia i zarejestrowaniu użytkownika w systemie, czytelnik otrzymuje indywidualne dane dostępowe do systemu. Przy ich pomocy może logować się do systemu Academica a także dokonywać na domowym komputerze rezerwacji wybranych publikacji

  • Logowanie odbywa się przy pomocy przydzielonego czytelnikowi loginu oraz hasła

  • Przed logowaniem na stronie portalu należy wybrać z listy bibliotek Gminną Bibliotekę Publiczną w Cisnej

  • Publikacja naukowa chroniona prawem autorskim może być udostępniona użytkownikowi, jeżeli nie jest w tym czasie udostępniona lub zarezerwowana przez innego czytelnika

  • Rezerwacji publikacji może dokonywać czytelnik lub bibliotekarz poprzez formularz rezerwacyjny dostępny na stronie academica.edu.pl na wybrane terminy, na najbliższe 14 dni. Zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji na 3 dowolnie wybrane dni, w godzinach pracy biblioteki. Jednocześnie korzystać można z 5 publikacji

  • Na terminalu, na którym udostępniane są publikacje, nie ma możliwości pobierania ani drukowania przeglądanych materiałów

  • Szczegółowe zasady korzystania z systemu dostępne są w Regulaminie użytkownika Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica : https://academica.edu.pl/static/Regulamin-uzytkownika-Academica.pdf

Uwaga:

Przeglądać katalog i wyświetlać zbiory, które nie podlegają ochronie prawnoautorskiej lub które zostały udostępnione na odpowiednich licencjach bez konieczności rejestracji, można z dowolnego komputera z dostępem do Internetu na stronie academica.edu.pl

Academica podręcznik czytelnika:

https://academica.edu.pl/static/Podrecznik-czytelnika-CWPN-Academica.pdf

Terminal ACADEMICA dostępny jest w naszej bibliotece od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17:00