Przejdź do treści

„Jesteśmy grupą osób, które mimo różnic światopoglądowych i religijnych, doskonale się rozumie  i lubi na polu muzyki. Śpiewając wspólnie wznosimy się ponad podziały, czerpiąc z tego wiele radości”.

Chór Alter Ego

Chór powstał w 2004 roku z inicjatywy osób pragnących rozwijać swoje zamiłowanie do wspólnego śpiewania. Początkowo doradcą i dyrygentem został ksiądz Janusz Marszałek, a akompaniamentu podjęła się Maria Hartman – absolwentka szkoły muzycznej, która po kilku miesiącach przejęła prowadzenie chóru.

W repertuarze chóru są utwory kompozytorów klasycznych, kolędy, pieśni religijne oraz świeckie, wykonywane w różnych językach: ukraińskim, angielskim, rosyjskim, hebrajskim czy po łacinie. Zespół ma w również w repertuarze koncerty tematyczne, m.in.: pieśni rosyjskie, pieśni o tematyce końskiej, piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej  czy utwory Jaromira Nohavicy.

Alter Ego aktywnie uczestniczy w bieszczadzkim i poza bieszczadzkim życiu kulturalnym i uroczystościach religijnych.

Dyskografia:

„Chór Alter Ego z Cisnej”

„Pieśni rosyjskie”