Przejdź do treści

Sesja "Czas dla Łopienki" to spotkania organizowane przez Towarzystwo Karpackie oraz GCKiE w Cisnej. Mają one na celu przybliżenie miejsca, kultury, tradycji związanych z cerkwią w Łopience. Podczas sesji poruszane są tematy historyczne oraz przyrodnicze. Wszystko co wiąże się z planami i zagrożeniami tej doliny można obejrzeć na prezentacjach, posłuchać podczas prelekcji i dyskusji. Zwieńczeniem spotkań jest zazwyczaj wspólne muzykowanie.