Przejdź do treści
plakat z informacjami o konkursie

KONKURS FOTOGRAFICZNY

„LISTOPADOWA ZADUMA”

Ideą tego wydarzenia jest ujęcie, zatrzymanie perfekcyjnej chwili, która już nigdy więcej się nie powtórzy i odkrycie własnego, indywidualnego punktu widzenia naszego otoczenia.

Nietuzinkowe i intrygujące efekty pracy fotografów oceniać będzie w I etapie jury. Natomiast w II etapie zwycięzcę wyłonią internauci.
Od uczestników konkursu, będziemy wymagać wyczucia i precyzji, które pozwolą na wykonanie niebanalnych kadrów i ujęcia listopadowego zadumania.

Zgłoszenia należy przesłać do 30 listopada 2020 na adres  informacja@cisna.pl  w temacie „Listopadowa Zaduma”
Aparaty w dłoń! Rozpoczynamy konkurs fotograficzny Listopadowa Zaduma!

 

Regulamin konkursu fotograficznego

„Listopadowa Zaduma”

 

I. Organizator:
1.Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, z siedzibą Cisna 23, 38 – 607 Cisna
2. LGD Nasze Bieszczady ul. 1000-lecia 1  38-600 Lesko

II. Cel:
Celem konkursu jest prezentacja naszego otoczenia, opuszczonych wiosek, starych cmentarzy, osobliwych walorów krajobrazowych. Być może zdjęcia odzwierciedlające piękno natury, historię regionu zachęcą turystów do przyjazdu w Bieszczady. Ponadto istotną ideą konkursu jest ujęcie miejsca i chwili, która wprowadzi nas w listopadową zadumę.

III. Kategorie wiekowe:
1. Dorośli – od lat 18

IVWarunki uczestnictwa:
1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących mieszkańców Gminy Cisna i ma charakter otwarty.
2.Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
3.Prace należy nadsyłać w terminie od 10 listopada 2020r. do 30 listopada      
    2020r.
4.Datę rozstrzygnięcia Konkursu Organizator poda w późniejszym terminie.
5. Konkurs składa się z II etapów. Najlepszą fotografie wyłonią internauci w II etapie.
6.Przewiduje się nagrody rzeczowe dla autorów najbardziej interesujących fotografii. Nagrody zostaną przyznane za I, II i III miejsce.
7.Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.cisna.pl , fanpage’u Informacji Turystycznej w Cisnej https://www.facebook.com/Cisna-Informacja-Turystyczna  oraz Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej https://www.facebook.com/gckie.cisna/
8.Ilość prac:
   Każdy autor może nadesłać 1 pracę w technice tj. zdjęcia barwne lub      
   czarno –białe.
9. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do nadesłania zdjęcia w formacie JPG          o rozmiarze od 3 – 10 MB na adres mailowy informacja@cisna.pl (w temacie konkurs fotograficzny). Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest dołączyć skan podpisanego regulaminu, klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzuli informacyjnej.
10. Do prac powinna być dołączona informacja opatrzona PSEUDONIMEM
      zawierająca: imię i nazwisko autora, numer telefonu.
12. Prace nie spełniające regulaminu nie będą podlegały ocenie.
13. Uczestnicy konkursu poprzez przesłanie fotografii jednocześnie akceptują    
      regulamin konkursu oraz wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich   
      danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook (zgodnie z jego
      polityką), na stronie internetowej www.cisna.pl oraz podczas  ogłoszenia wyników.
14. Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z brakiem możliwości wzięcia
      udziału w konkursie.
15. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GCKiE w Cisnej.
16. Koordynatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej .    
     Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 134686465.

 
V. Ocena prac:
1. Prace będą oceniane na dwóch etapach.
2. Na I etapie oceny dokona Jury powołane przez organizatorów.
3. Na II etapie najlepszą fotografię a zarazem zwycięzcę konkursu wyłonią   
    internauci. Opublikowane na Facebooku GCKiE zdjęcia będą oceniane przez użytkowników tego serwisu za pośrednictwem ikonki  „Lubię to” (liczą się wszystkie wyrażające jednoznacznie pozytywne emocje symbole: kciuk do góry, serduszko, ikonka wow…). Wygrywają osoby, które będą miały najwięcej polubień.
4. Od uczestników konkursu, będziemy wymagać wyczucia i precyzji, które pozwolą na wykonanie niebanalnych kadrów i ujęcia listopadowego zadumania.
 

 

VI. Postanowienia ogólne:
1.Nadesłane prace mogą być wykorzystane na stronie internetowej www.cisna.pl na Facebooku Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, Informacji Turystycznej w Cisnej oraz wydawnictwach reklamowych, folderach i innych publikacjach wydanych przez Organizatora Konkursu z pominięciem autorskich praw majątkowych (honorarium), ale z podaniem imienia i nazwiska autora.
2. Udział w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.

 

Zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję jego warunki