Przejdź do treści
LGD

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż przystępuje do realizacji Operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, tytuł operacji „Rozwijanie aktywności społecznej wśród mieszkańców obszaru LGD Nasze Bieszczady”.