Przejdź do treści

 

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

z przyjemnością informuje, iż nagranie filmu zawierającego elementy o charakterze edukacyjno-promocyjnym skierowane do lokalnej społeczności i przedstawicieli instytucji w ramach realizacji inicjatywy: pt. Nie chcemy stać w przedsionku – promocja lokalnych inicjatyw współfinansowana ze środków przekazanych przez Operatora Programu Grantowego w ramach projektu „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało zakończone.

Premierę zaplanowano na dzień 29 listopada 2018 roku., o godz. 11:30,
w siedzibie partnera inicjatywy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu rodziców dzieci specjalnej troski w Lesku, adres: Huzele 110,
38 -600 Lesko.

Zapraszamy mieszkańców oraz gości z poza obszaru LGD Nasze Bieszczady, podmioty ekonomii społecznej. fundacje, stowarzyszenia organizacje społeczne grupy nieformalne (KGW) do zapoznania się z nagraniem które zostało zamieszczone na stronie www.nasze-bieszczady.pl w zakładce Aktywizacja pt. Nie chcemy stać w przedsionku – promocja lokalnych inicjatyw.